MedTechFOTO

Hvad kan man få medfinansiering til?

Konsortier bestående af mindst to virksomheder og som hovedregel to videninstitutioner kan søge statslig medfinansiering af medico teknologiske innovationsprojekter

  • Projekter, der skaber større markedsindsigt for medicotekniske forretningsidéer og produkter
  • Projekter, der afsøger feasibility af nye teknologiske områder
  • Projekter, der sikrer regulatorisk indsigt og strategi for medicotekniske forretningsidéer og –produkter
  • Forprojekter, som kan udgøre et vigtigt skridt på vej mod realisering af et egentligt udviklingsprojekt

Økonomi
Hvert projekt kan søge 50.000-200.000 DKK i statslig medfinansiering
Statslig medfinansiering kan maksimalt udgøre 40 % af udgifterne til det ansøgte innovationsprojekts aktiviteter.
Her kan læse mere om vilkår til ansøgning

 

Ansøgning
For at komme i betragtning til programmet skal potentielle ansøgere anvende dette ansøgningsskema. Ansøgning må maks. fylde 3 sider.

Download ansøgningsskema HER

Ansøgningen sendes til: medtechinnovation@dtu.dk

 

 

Vil du vide mere

Så kontakt:

Seniorkonsulent, Ane Holck

Mobil: 2460 2077

Mail: mailto:aneho@dtu.dk

 

 

Gennemførte innovationsprojekter.

 

Resilio Digital

Målet med projektet var

  1. at udvikle en teknisk prototype, der bruger hjerterytme opsamlet af kameraet på en standard smartphone som input til gamificeret træning af det autonome nervesystem
  2. at lave et studie af de fremtidige brugere, der kunne afdække sammenhængen mellem udfordret mentalt velbefindende og brug af digitale hjælpemidler
  3. at gennemføre et feasibility study, der skulle afdække det kommercielle potentiale for teknologien

Læs mere om udbytte for deltagerne og resultater fra undersøgelserne:

Om projektet

Modstå stress – Spil computerspil, 2. januar 2017

Resiliens og digital selvhjælp, En eksplorativ undersøgelse

 

 

Statement:

Resilio har sammen med Funday Factory, Interacting Minds Centre (Aarhus Universitet) og Alexandra Instituttet gennemført et innovationsprojekt under MedTech Innovation.

Innovationsprojektet har været af afgørende betydning for udviklingen af den applikation til træning af stressrobusthed, som vi i øjeblikket udvikler. 

Samarbejdet med Interacting Minds Centre gav os uvurderligt indblik i brugernes præferencer, hvilket vi har brugt meget aktivt i vores produktudvikling.  

Samarbejdet med Alexandra Instituttet og Funday Factory gjorde det muligt for os at lave den første simple prototype, der skulle bevise, at vores tekniske ambitioner faktisk var mulige. Arbejdet med denne simple prototype har siden medført at Resilio har fået yderligere støtte fra Innovationsfonden, har modtaget kapital fra et investeringsselskab og har kunnet gå i dialog med de første større potentielle kunder for produktet. 

Innovationsprojektet har således været den helt rigtige benzinindsprøjtning for vores projekt, der stadig bevæger sig mod markedet med store skridt.”  

Anders Søndergaard, Resilio Technologies