MedTech Innovation er ramme om en række forskellige aktiviteter. Én af dem er udviklingsprojekter, der fokuserer på at styrke innovation og vækstpotentiale i den danske medicoteknologiske branche og på at styrke virksomhedernes samspil og videnudveksling med forsknings- og videninstitutioner.

Medfinansiering
Konsortier bestående af mindst to virksomheder og som hovedregel to videninstitutioner kan søge statslig medfinansiering af medicoteknologiske innovationsprojekter til

  • Projekter, der skaber større markedsindsigt for medicoteknologiske forretningsidéer og produkter
  • Projekter, der afsøger feasibility af nye teknologiske områder
  • Projekter, der sikrer regulatorisk indsigt og strategi for medicoteknologiske forretningsidéer og –produkter
  • Forprojekter, der kan udgøre et vigtigt skridt på vej mod realisering af et egentligt udviklingsprojekt

Vi matcher indsatsen med videntimer
Virksomheder, som slår sig sammen i et innovationsprojekt, kan samlet få kr. 50.000-200.000 i statslig medfinansiering, som er det

beløb, der bruges til at betale GTS (GTS-takst), hospitaler (kr. 600 i timen) og universiteter (kr. 600 i timen) for deres videntimer og dermed bidrag i samarbejdet. Ansøges kr. 200.000 skal virksomhedernes engagement i projektet tilsammen udgøre minimum 500 timer, da virksomhedernes bidrag indregnes med 600 kr. i timen. Virksomhederne skal med andre ord ikke have penge op af lommen men derimod lægge timer i samarbejdet.
Statslig medfinansiering kan maksimalt udgøre 40 % af udgifterne til det ansøgte innovationsprojekts aktiviteter.

Ansøgning
For at komme i betragtning til programmet skal potentielle ansøgere anvende et ansøgningsskema.

Øget internationalisering er et indsatsområde for MedTech Innovation. Vores internationale aktiviteter, eksempelvis klynge-til-klynge-samarbejder, er primært målrettet USA, men vi har også tidligere beskæftiget os med emerging markets som Indien og Iran.

Blandt danske SMV’er er der stor efterspørgsel efter viden om regulatoriske forhold på det amerikanske marked, der indgår som et væsentlig element i udvikling af nye medicotekniske produkter. Også viden om tilskudsordninger og adgang til hospitaler samt forskere og forsikringsselskaber i USA efterspørges. På den baggrund har MedTech Innovation siden 2015 faciliteret tre BSR Innovation Express-finansierede aktiviteter rettet mod det amerikanske marked. Aktiviteterne er suppleret med møder direkte finansieret af MedTech Innovation. Næste USA-aktivitet er en “deep dive” tur til Minneapolis i juni 2018.

En undersøgelse blandt netværkets deltagere har desuden peget på behovet for en hub i USA. MedTech Innovation arbejder derfor at bygge videre på de stærke resultater og relationer netværket har bygget til Medical Alley Association i Minneapolis samt den fra High Tech Summit nyetablerede relation til Texas Medical Center i samarbejde med DTU Business. Dels ved at søge finansiering til etablering af en platform, der kan katalysere medtech-virksomheder til USA inden for det regulatoriske område, reimbursement og markedsadgang, dels ved at gennemføre en ny udvekslingstur til USA i 2018 (finansieret med BSR midler).

MedTech Innovation har i efteråret 2017 etableret et ERFA netværk for USA (US-SIG) med fokus på FDA godkendelser og markedsadgang. Der er pt. 30 virksomheder i netværket. Der afholdes fire møder årligt.

MedTech Innovation faciliterer hvert år en række netværksaktiviteter i ind- og udland. Vores events skaber mødesteder for industri, forskning og sundhedsvæsen og bidrager med nye perspektiver på relevante emner indenfor medicoteknologi, eksempelvis adgang til nye eksportmarkeder, digital health og fundraising.

Årets største netværksarrangement er Medico Bazar, der samler hele fødekæden indenfor medicoteknologi ét sted og gør eventet til et tilløbsstykke år efter år. Her udstiller forskere, industri og klinikere fremtidens medtech i form af forskningsprojekter, medical devices og prototyper. Det er også muligt at deltage i matchmaking og møde en potentiel investor eller samarbejdspartner.