MedTech Innovation faciliterer en række forskellige aktiviteter. Én af dem er udviklingsprojekter, der fokuserer på at styrke innovation og vækstpotentiale i den danske medicoteknologiske branche og på at styrke virksomhedernes samspil og videnudveksling med forsknings- og videninstitutioner.

Medfinansiering
Konsortier bestående af mindst to virksomheder og som hovedregel to videninstitutioner kan søge statslig medfinansiering af medicoteknologiske innovationsprojekter til

  • Projekter, der skaber større markedsindsigt for medicoteknologiske forretningsidéer og produkter
  • Projekter, der afsøger feasibility af nye teknologiske områder
  • Projekter, der sikrer regulatorisk indsigt og strategi for medicoteknologiske forretningsidéer og –produkter
  • Forprojekter, der kan udgøre et vigtigt skridt på vej mod realisering af et egentligt udviklingsprojekt

Vi matcher indsatsen med videntimer
Virksomheder, som slår sig sammen i et innovationsprojekt, kan samlet få kr. 50.000-200.000 i statslig medfinansiering, som er det beløb, der bruges til at betale GTS (GTS-takst), hospitaler (kr. 600 i timen) og universiteter (kr. 600 i timen) for deres videntimer og dermed bidrag i samarbejdet. Ansøges kr. 200.000 skal virksomhedernes engagement i projektet tilsammen udgøre minimum 500 timer, da virksomhedernes bidrag indregnes med 600 kr. i timen. Virksomhederne skal med andre ord ikke have penge op af lommen men derimod lægge timer i samarbejdet.
Statslig medfinansiering kan maksimalt udgøre 40 % af udgifterne til det ansøgte innovationsprojekts aktiviteter.

Ansøgning
Vi modtager ikke ansøgninger til innovationsprojekter i øjeblikket.

Kontakt MedTech Innovation for yderligere information.

Innovationsprojektet har været af afgørende betydning for udviklingen af den applikation til træning af stressrobusthed, som vi i øjeblikket udvikler.

Anders Søndergaard, Resilio

Succeshistorier

Den århusianske startup Resilio har modtaget både offentlige og private investeringer til at hjælpe stressramte i hele verden med at håndtere og forebygge stress ved hjælp af nyskabende teknologi og åndedrætsøvelser.

Resilio’s første midler blev bevilliget af MedTech Innovations innovationspulje, som var startskuddet til at Capnova også fik interesse for idéen. For at Resilio kunne få midler fra Capnova var kravet, at Resilio førte deres aktiviteter over i et nyt selskab. Kriterierne for at få en bootstrap investering via Capnova er, at virksomheden ikke må have en omsætning på over kr. 50.000 og være over ét år gammel. Resilio fik et bootstrap lån på kr. 500.000 med en forventning om, at de inden for et år foretog yderligere investeringer i selskabet. I marts 2016 var Resilio til en mindre konference i Århus, hvor de vandt CareWare idéprisen. Herefter fik Resilio via Væksthus Midtjylland en pakke på kr. 30.000 til en kapital coach, som hjælper virksomheder til at blive investeringsparate, så de kan tiltrække finansiering fra de rette kilder. Væksthus Midtjylland har også bidraget til at Resilio har fået en Innobooster, og at de har været i stand til at rejse private penge. Senest har Resilio fået en bevilling fra Markedsmodningsfonden og har pt. lukket forhandlingerne med tre-fire investorer. Resilio er ved at undersøge styrelsens muligheder for erhvervsphd, så de kan få en stærkere tilknytning til DTU.

Resilios produkt er fitness for nervesystemet og kombinerer to ting:
• Microlæring hvor brugeren via billeder og historier bliver velinformeret omkring hvad stress er kropsligt (det autonome nervesystem)
• Øget kropsbevidsthed omkring brugerens stresstilstand og hvordan brugeren kommer fra højt stressniveau tilbage til en afstresset tilstand (fra det sympatiske nervesystem til det parasympatiske)
Helt konkret er der tale om et seksugers træningsforløb med åndedrætsteknik, hvor brugeren registrerer sin puls ved at placere en finger på en smartphones kamera. Pulsen afkodes fingerens farveforskel, som udløser den rette åndedrætstræning og motivation (inspireret fra spilindustrien) til at finde tilbage i en afstresset tilstand. Produktet giver læring og træning 10 minutter dagligt i seks uger.

Resilios vej til at rejse midler har været overvejende positiv men også omstændig, fordi der var noget papirarbejde med at få lukket den gamle virksomhed og startet den nye for at opnå midler fra Capnova. Hele turen for at skaffe finansiering oplever Resilio som en sneboldseffekt, hvor det ene har kvalificeret det næste. Resilio har været i kontakt med en blanding af private virksomheder og erhvervsfremmesystemet.

Virksomheden er siden 2016 vokset fra en enmandsvirksomhed med Anders Søndergaard til 7,5 ansatte (6 fastansatte, 1 studerende og 1 på praktikordning). Resilio tjener endnu ikke penge men er i en testfase, hvor de afprøver de første versioner af produktet i forskellige selskaber, der har investeret i Resilio.

Læs mere om projektet her.

Læs artiklen: Tidligere Falck-chefer investerer i ny stress-app, 20. marts 2018

Læs artiklen: Modstå stress – spil computerspil, 2. januar 2017

Læs undersøgelsen Resiliens og digital selvhjælp.

Egne bitre erfaringer med ankelskader fik læge Thor Grønlykke til at lede efter en løsning. Nu har han udviklet en særlig teflon, der skal hjælpe professionelle idrætsudøvere med ikke at vride om på fødderne. I samarbejde med MedTech Innovation og blandt andet Aalborg Universitet har Spraino gennemført et innovationsprojekt med det formål at udvikle en biomekanisk model for ankelforstuvninger, dokumentere de biomekaniske egenskaber af Spraino samt afdække mulighederne for at anvende mobilt udstyr til ankel- og kropsmålinger ved sammenligning med optagelser med high speed kameraer i naturlige omgivelser fx hos fysioterapeuter (undersøgelse af gangfunktion og/eller genoptræning).

Læs artiklen Lægens løse ankler kan blive et erhvervseventyr. Dagens Medicin, 2016.

Læs artiklen Sportsteknologi som vækstområde. Dansk Sportsmedicin, 2017 (side 32-33).

FORCE Technology har sammen med virksomhederne Trifork, ATAH og Male Fertility App samt Holbæk Sygehus gennemført et projekt, hvor parterne har søgt at afdække om CE mærkningsprocessen er en indirekte blåstempling af et produkts kvalitet samt hvordan man med få justeringer i de aktiviteter, der er underlagt CE mærkningsprocessen, også kan øge produktkvaliteten.
Projektet har således haft til formål at undersøge, hvordan virksomheder udnytter værdien af de processer og den dokumentation (fx kvalitetsstyring, klinisk evaluering og brugervenlighedsstudier), der er påkrævet for opfyldelse af regulatoriske krav.
I dette white paper opnår du ny regulatorisk- og procesindsigt, som kan være med til at sikre en generel bedre regulatorisk forståelse for medicinsk software, samt viden om hvordan regulatoriske krav kan være med til at øge kvaliteten af sundhedsapplikationer.
Whitepaper: Positive følgevirkninger ved CE-mærket software som medicinsk udstyr

Ophævelsen af de økonomiske sanktioner mod Iran har åbnet op for et af de største markeder i Mellemøsten – et marked der, befolkningsmæssigt, er på størrelse med Tyskland: 80 millioner potentielle nye kunder.
Force Technology og DTU Business har sammen med Novo Nordisk, Syhler Consulting og Trifork eHealth undersøgt, hvordan danske virksomheder med CE mærket medicinsk software kan opnå markedsadgang til det iranske marked.
Der er gennemført en GAP analyse af de regulatoriske krav, der stilles fra myndigheder i Iran sammenholdt med danske (og europæiske) krav til medicinsk software. Bliv klogere på markedsadgang til det iranske marked for medicinsk software i nedenstående whitepaper.
Whitepaper: Entering the Iranian market with Software as a Medical Device