Partnere af MedTech Innovations netværk.

There are common themes across every medical specialty we support: patients want to get better and doctors want simpler, more effective options. That’s why we work hard to improve our minimally invasive medical devices and the way they’re delivered to hospitals and doctors around the world. Being a family-owned business allows us to do what’s…

HypoSafe was founded in 2005 by one of the world’s leading diabetes scientists, Professor Henning Beck-Nielsen, with a mission to help individuals suffering from hypoglycemic attacks. Through his research professor Beck-Nielsen found that hypoglycemia could be predicted timely and reliably from the EEG patterns in the brain. This insight led to the basic concept of…

Aarhus Universitetshospital er en sammenlægning af Skejby og Århus Sygehus (Nørrebrogade, Tage Hansens-Gade, P.P. Ørums Gade og Samsø Syge- og Sundhedshus). Sammenlægningen blev gennemført 1. april 2011. Medarbejdere 9.327 fuldtidsstillinger fordelt på ca. 10.000 medarbejdere. Sengepladser Ca. 1150. Udskrivninger m.m. i 2013: 102.269 udskrivninger 777.256 ambulante besøg 42.795 skadestuebesøg 82.094 operationer 4.647 fødsler Budget 2014…

Herlev og Gentofte Hospitaler fusionerede den 1. januar 2015. Det fusionerede hospital er et af Region Hovedstadens fire akuthospitaler og betjener 425.000 borgere i Ballerup, Gladsaxe, Herlev, Egedal, Rødovre, Furesø, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Inden for visse specialer betjener Herlev og Gentofte Hospitaler 700.000 borgere i hele Region Hovedstaden. På kræftområdet behandler Herlev og…

Aalborg Universitetshospital er Region Nordjyllands største hospital. Det er også Nordjyllands største arbejdsplads med ca. 6.500 ansatte. Hospitalet omfatter matriklerne Syd, Nord, Dronninglund, Farsø og Hobro – samt en række satellitmatrikler i Aalborg på Havrevangen, Vesterbro, Kastetvej og Nybrovej. Desuden er Øre-Næse-Hals-afdelingen og Øjenafdelingen i Hjørring, dialyseafsnittet i Hjørring og de ortopædkirurgiske afdelinger eller klinikker i…

At Unisensor we transform ideas and research results into innovative solutions which we develop and manufacture. We specialise in the medical, veterinary and other biotechnological segments. We develop products to be marketed by Unisensor as well as participate in joint development, marketing and sales efforts with selected business partners with global reputation within their business…

Teknologisk Institut er en selvejende og almennyttig institution. Instituttet udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv. Således deltager Instituttet i samfundsnyttige udviklingsprojekter i et tæt samarbejde med førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner i både Danmark og i udlandet. Derudover gennemfører Teknologisk Institut rådgivnings- og standardiseringsaktiviteter, som bidrager til en dynamisk og harmonisk samfundsudvikling. Endelig medvirker Instituttet…

Københavns Universitets mål er at drive forskning af højeste kvalitet, at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til det højeste akademiske niveau, og at formidle ny og klassisk viden til såvel videnskabelige miljøer som til det omgivende samfund. Københavns Universitet ønsker at udbygge sin position som ét af Europas førende universiteter, hvilket fremgår af universitetets strategi. Hvordan universitetet…

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet, der skaber og deler viden. Universitetet blev grundlagt i 1928 og er i dag i den absolutte verdenselite på flere forskningsfelter. Aarhus Universitet (AU) er blandt verdens 10 bedste universiteter grundlagt inden for de seneste 100 år og har en lang tradition for partnerskaber med nogle…

DELTA er et internationalt teknologihus, der konstant er på forkant af og rådgiver om den teknologiske udvikling DELTA den strategiske partner, der sikrer optimal anvendelse af teknologi, der skal have succes i en kompleks verden. Et paradis for Georg Gearløs-elskere, hvor krøllede hjerner og højtuddannede teknikere gennemtester og udvikler produkter for kunder, inden de sendes…

BioMed Community is a life science cluster in north Denmark. The community is a collaboration between Aalborg University, Aalborg Hospital, the City of Aalborg the Aalborg Co-operation and more than 70 companies in the MedTech industry with more than 2,000 employees. The main objective for BioMed Community is to foster innovation and generate growth by…

MTIC er et forpligtende samarbejde mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen, VIA og AU. MTIC er først og fremmest sat i verden for at indfri virksomhedernes vækstpotentiale og bidrage til, at de kan udvikle globalt relevante sundheds- og velfærdsteknologiske produkter og løsninger, der bidrager til Danmarks udfordringer på området.   MTIC arbejder på tværs af det…

Scion DTU er en forskerpark med tætte relationer til DTU, der huser både store og små forskning og udviklingsvirksomheder. Scion DTU har flere lokationer, heriblandt Hørsholm forskerparken, Lyngby DTU, og det grønne iværksætterhus i Roskilde.   Læs mere om Scion DTU og hvad du kan få ud af at bo i en forskerpark. www.sciondtu.dk

Medicoindustrien er brancheorganisationen for virksomheder, der i Danmark udvikler, producerer, sælger eller på anden vis har interesse i medicinsk udstyr. Medicoindustrien blev stiftet 22. juni 2001 ved en fusion mellem DMDA og Kirumed. Foreningen har i dag over 160 medlemsvirksomheder. Medicoindustrien har til formål at fremme medlemsvirksomhedernes erhvervsmæssige og politiske interesser. I Danmark er Medicoindustrien høringsinstans for…

Aalborg Universitet (AAU) er en dynamisk og innovativ, selvejende forsknings- og uddannelsesinstitution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Aalborg Universitet udbyder uddannelser og forskning af høj kvalitet inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora og ingeniør- og sundhedsvidenskab. Uddannelserne er rettet mod både det private og det offentlige arbejdsmarked.…

CuraSys ApS leverer specialdesignede løsninger til den primære og sekundære sundhedssektor. Løsningerne fokuserer på kommunikation med patienterne og deraf følgende øge patienttilfredshed og forbedret indtjening.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.000 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.700 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU Anker Engelunds…