Medtech Innovation er et af 22 landsdækkende innovationsnetværk støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Netværkene samler forskere, virksomheder og offentlige myndigheder om at skabe innovation og vækst.

Innovationsnetværk klæder danske virksomheder på til fremtiden

 

MedTech Innovation blev stiftet i 2014. Netværket har til formål at facilitere vækst i den danske medicoteknologiske branche.MedTech Innovation arbejder med, at øge videndeling, samarbejde og erfaringsudveksling mellem forskere, klinikere og virksomheder, for derigennem at skabe ny vækst bygget på innovation. MedTech Innovation vil med sin partnerkreds sikre, at hospitalerne i langt højere grad åbnes for virksomhedssamarbejder, det betyder, at nye produkter kan udvikles hurtigere og mere målrettet, samt at der udvikles produkter, som retter sig mod reelle kliniske behov.

Hvad gør MedTech Innovation?
MedTech Innovation fokuserer på etableringen af konkrete offentlige-private innovationspartnerskaber samt faciliteringen af netværksaktiviteter i ind- og udland. Dermed kan der skabes mødesteder for industri, forskning og sundhedsvæsen, som kan sikre at projekterne udvikler sig i en succesfuld retning.

MedTech Innovation:

 • har fokus på startups og SMV’er
 • understøtter virksomhedsudvikling ved kontinuerligt at give virksomheder adgang til nye kompetencer og kompetenceudviklingsmuligheder.
 • assisterer virksomheder i at få adgang til forskning, studier og teststeder for klinisk evidens.
 • giver virksomheder adgang til internationale samarbejdspartnere og kompetencepersoner.
 • skaber rammerne for udvidelse af virksomhedernes netværk og samarbejdsmuligheder.

Hent MedTech Innovations profilbrochure her (3-sidet folder)

Profilbrochure

 

Hvem står bag MedTech Innovation?
MedTech Innovation er et fælles konsolideret netværk baseret på erfaringerne og kompetencerne fra tre eksisterende regionalt baserede medtech-netværk; Medico Innovation, MTIC og BioMed Community.
Netværket er primært finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation
MedTech Innovations sekretariat ligger hos DTU i Lyngby.

Forretningsudvalget

 • Finn Allan Larsen, BioMed Community
 • Tenna Korsbek Andreasen, MTIC
 • Peter Mørch Eriksen, CEO, BioPorto
 • Jakob Fritz Hansen, Underdirektør, DTU
 • Thomas Bech Hansen, Executive Vice President Business Development, DELTA

Styregruppen

 • Repræsentanter fra industrien
  • Peter Huntley, Direktør, Medicoindustrien
  • Peter Mørch Eriksen, CEO, BioPorto
  • Jens Kjær Johannesen, Director of Reimbursement, Cook Medical
  • Tom Olesen, CTO, Entreprenør
  • Rasmus Stig Jensen, CEO, Hyposafe
  • Jørgen Hansen, CEO, Mermaid Care
 • Repræsentanter fra universiteterne
  • Jakob Fritz Hansen, Underdirektør, DTU
  • Kirsten Vang Nielsen, Business Manager, Health Technology Research, Aarhus Universitet
  • Kim Dremstrup, Institutleder, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
  • Sven Frøkjær, Prodekan og Professor, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 • Repræsentanter fra GTS’institutterne
  • Thomas Bech Hansen, Executive Vice President Business Development, DELTA
  • Anne-Lise Høgh Lejre, Direktør, Produktion, Teknologisk Institut
 • Repræsentanter fra hospitalerne
  • Kjeld Lisby, Innovationschef, Aalborg Universitetshospital
  • Michel Nemery, Ledende overlæge, Radiologisk Afdeling X, Herlev Hospital
 • Repræsentant fra Scion DTU
  • Steen Donner, Direktør, Scion DTU